Saioa Olmo
Saioa Olmos

Saioa Olmo

DESIOAK PUZTUZ
Aisiari lotutako desioak eraikitzearen inguruko ekintza parte-hartzailea: zer aisia mota nahi, gozatu, jasan edo imajinatzen dugun.

Jolas ludiko baten bitartez, adibidez xaboi-burbuila erraldoiak egitea, gure desio eta praktikatzen dugun aisiaren inguruko esanahi berriak aportatuko duten irudiak eraikitzen esperimentatzen du jendeak. Burbuil-egileekin eta  “desioz, zer, aisia, des-…” bezalako berbak osatuz jolasten dute, Getxoko enkoadraketa edo eszenak aukeratuz eta argazkilari batekin kolaboratuz, azken horrek erretratatzen dituen bitartean.